Miksi perustimme Naisten rintama ry:n

Viime vuosina yhä useampi naisjärjestö on tunnustanut toiminnassaan sukupuolen moninaisuuden, ja sisällyttänyt jäsenikseen tai toimintansa kohteiksi paitsi naiset, myös naisiksi itsensä kokevat. Tämä ilmaistaan usein niin, että järjestöt ottavat jäsenikseen naisia itsemäärittelyä kunnioittaen. Me, Naisten rintaman perustajat, koimme, että nämä naisjärjestöt eivät enää edusta meitä tai arvojamme, ja halusimme perustaa oman järjestön. Näkemyksemme mukaan sukupuoli ei ole yksilön itsensä määriteltävissä oleva ominaisuus, vaan biologinen tosiasia. Lisäksi olemme sitä mieltä, että naisten tulee saada ajaa omia asioitaan, ja heille kuuluu oikeus rajata tämä toiminta koskemaan vain naisia.

Näkemyksemme sukupuolesta perustuu biologiaan ja evoluutioteoriaan, jonka mukaan ihmisen sukupuoli on muuttumaton läpi elämän. Evoluutioteorian mukaan kaikkien eliöiden olemassaolo tähtää suvunjatkamiseen. Toisin sanoen suvunjatkamisen voidaan sanoa olevan kaikkien eliöiden olemassaolon syy. (1) Ihmislajin suvunjatkaminen nisäkkäinä perustuu kahteen sukupuoleen. Näin ollen olisi evoluutioteorian näkökulmasta täysin epäloogista, että ihmisen sukupuoli olisi muuta kuin kaksijakoinen, esimerkiksi jatkumo, kuten sukupuolen moninaisuutta kannattavat usein väittävät.

Väite siitä, että sukupuoli muuttuu identiteetin muuttuessa, on meille järjetön. Jokaisella on oikeus omaan identiteettiinsä, mutta se ei kumoa biologisia tosiasioita. Ihminen on nisäkäs, ja nisäkkäillä on kaksi sukupuolta. Sukupuoli ei ole moninainen, vaan kaksijakoinen. Intersukupuoliset ihmiset eivät kumoa tätä järjestelmää, vaikka heitä usein käytetään todisteena sukupuolen moninaisuudesta. Intersukupuolisuus on sukupuolen kehityksen poikkeama. Nämä ihmiset ovat kuitenkin miehiä ja naisia kuten kaikki muutkin, ja vain marginaalisen pienessä osassa tapauksia heidän sukupuolensa määrittely on haastavaa. He eivät muodosta omaa sukupuoliluokkaansa. (2)

Ajattelutapaamme kuulee usein väitettävän biologiseksi essentialismiksi. Se kuitenkin tarkoittaisi sitä, että biologisen sukupuolen perusteella olettaisimme ihmisen persoonallisuuden, kiinnostuksen kohteet ja sosiaalisen roolin. Näin emme tee. Biologinen sukupuoli ja persoonallisuus ovat eri asioita. Biologia tietenkin vaikuttaa moneen asiaan elämässämme, mutta se ei kuitenkaan määrittele personallisuuttamme. Haluammekin erottaa biologisen sukupuolen vanhahtavista sukupuolirooleista. Nainen ei ole yhtään vähemmän nainen, jos hän leikkaa hiuksensa lyhyiksi ja ajelee moottoripyörällä. Mies ei muutu epämieheksi, jos hän tanssii balettia tai pukeutuu hameeseen. Suhtaudumme kriittisesti tiukkoihin sukupuolirooleihin, sillä niillä on historiallisesti perusteltu ja pönkitetty naisten alisteista asemaa yhteiskunnassa. Sukupuolen määritteleminen sukupuoliroolin kautta (“en ole nainen, koska en pidä naistyypillisistä asioista”) kaventaa käsityksiämme siitä, millaisia naiset ja miehet voivat olla.

Vaikka naisten asema esimerkiksi länsimaissa on ottanut suuria harppauksia eteenpäin, naiset ja tytöt kokevat edelleen maailmanlaajuisesti sukupuolensa vuoksi väkivaltaa ja sortoa. Tästä joitakin esimerkkejä ovat FGM eli tyttöjen sukupuolielinten silpominen, tyttösikiöiden abortointi poikavauvan toivossa ja naisten laajamittainen raiskaaminen tai pakottaminen seksiorjiksi sota-alueilla. Nämä väkivallan ja alistamisen muodot kohdistuvat biologiseen sukupuoleen. Tarvitsemme naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämiseksi täsmällisiä ja yksiselitteisiä käsitteitä. Jos nainen voi tarkoittaa ketä vain naiseksi itsensä määrittelevää, käy naisten etujen ajaminen mahdottomaksi – emmehän edes voi tunnistaa, keitä naiset ovat.

Sukupuolen itsemäärittelyä eli juridisen sukupuolen muuttamista omalla ilmoituksella ollaan tällä hetkellä ajamassa laiksi Suomessa. Mikäli itsemäärittely ylettyy lakiin asti, tulee siitä ongelma naisille. Itsemäärittelyä ajavat tahot väittävät usein, että laki koskee vain niitä, jotka haluavat muuttaa juridisen sukupuolensa, eli transsukupuolisia. Mikäli sukupuolen juridinen vaihtaminen omalla ilmoituksella kuitenkin tulee voimaan, ei ole mitään keinoa varmistua siitä, että sen vaihtava henkilö todella kokee olevansa transsukupuolinen. Juridisen sukupuolen vaihtaminen antaa näin ollen kenelle tahansa mahdollisuuden päästä vastakkaisen sukupuolen tiloihin ja toimintaan. Toki nyt jo joillakin tahoilla noudatetaan tätä käytäntöä, kuten edellä mainituissa naisjärjestöissä. Seuraukset olisivat kuitenkin laajemmat, mikäli itsemäärittely etenisi laiksi asti.

Kukaan itsemäärittelylakia kannattava ei ole tyydyttävästi vastannut kysymykseen siitä, miten vältytään itsemäärittelyn väärinkäytöksiltä. Vastauksissa on usein vain todettu, että eihän kukaan käyttäisi hyväkseen tällaista lakia. Ajattelutapa on naiivi. Yhtä hyvin voitaisiin sanoa, että voimme lakata vaatimasta lasten kanssa työskenteleviltä rikosrekisteriotetta, koska ei kukaan käyttäisi hyväkseen tuollaista valvonnan puutetta. Kyse on varotoimenpiteestä, eikä sen tarkoitus ole leimata kaikkia ihmisiä epäilyttäviksi. Tarkoitus on varmistua siitä, että epäilyttävät henkilöt eivät pääse seulasta läpi.

Pidämme tärkeänä, että naisille on olemassa omia järjestöjä ja tiloja. Naiserityiset tilat on aikanaan luotu naisten turvallisuuden ylläpitämiseksi ja naisten julkiseen elämään osallistumisen mahdollistamiseksi. Emme halua, että näistä tiloista tulee sukupuolen itsemäärittelyn myötä käytännössä unisex-tiloja, joihin kuka tahansa “naisidentiteetin” omistava pääsee. Haluamme myös, että naisilla on oikeus ajaa omia oikeuksiaan ja asioitaan niin, että he saavat keskittyä vain omaan viiteryhmäänsä. Suomessa on oikeus perustaa erilaisia yhdistyksiä ajamaan hyvin rajatunkin ihmisryhmän asioita. Tästä ovat esimerkkinä vaikkapa erilaiset potilasyhdistykset tai vertaistukiyhdistykset. Mikäli ihminen ei tuohon potilasryhmään kuulu, ei hänellä ole asiaa myöskään yhdistykseen. Kukaan ei pidä tätä ulossulkevana. Toivoisimme, että sama ymmärrettäisiin myös naisjärjestön suhteen. Me sisällytämme toimintaamme kuitenkin puolet Suomen väestöstä.

Naisten rintama ry:n hallitus

Lähteet:

(1) Atte Komonen: Biologinen sukupuoli. https://journal.fi/tt/article/view/89802/49063

(2) The Intersex Masterpost. https://medium.com/@radfemflareon/the-intersex-masterpost-bb5a6250e6d6