Mikä on tärkeää? – Naisten rintama ry:n jäsenten vuoro

Naisten rintama ry on ollut olemassa reilun vuoden ajan. Olemme pieni ruohonjuuritason järjestö, joka toimii täysin vapaaehtoisvoimin. Jäsenmaksut ovat ainoa tulomme. Olemme tavoittaneet vaatimattomista lähtökohdistamme huolimatta kymmeniä ihmisiä, jotka ovat liittyneet jäseniksemme tai kannatusjäseniksemme.

Teimme kesä-heinäkuussa 2022 jäsenillemme ja kannatusjäsenillemme nimettömän kyselyn. Kyselyn tarkoituksena oli antaa kaikille jäsenillemme tilaa kertoa, mitkä asiat ovat heidän mielestään keskeisimpiä Suomessa ja ulkomailla naisten asioihin liittyen. Halusimme myös saada lisää tietoa siitä, millaiset seikat järjestössämme ovat olleet jäsentemme liittymiseen vaikuttaneita tekijöitä, osittain myös toimintamme kehittämisen kannalta.

Kysyimme jäseniltämme seuraavat kysymykset:

  1. Mitkä teemat ovat naisnäkökulmasta tällä hetkellä keskeisimpiä Suomessa? Miksi?
  2. Mitkä teemat ovat naisnäkökulmasta tällä hetkellä keskeisimpiä kansainvälisesti? Miksi?
  3. Mikä sai sinut liittymään Naisten Rintama ry:n jäseneksi?

Mitkä teemat ovat naisnäkökulmasta tällä hetkellä keskeisimpiä Suomessa? Miksi?

Keskeisimmäksi yksittäiseksi asiaksi Suomen kohdalla nousi Self-ID:n eli juridisen sukupuolen itseilmoittamisen vaikutus naisten oikeuksiin. Jäsenemme nostivat esiin, että jos juridisen sukupuolen vaihtaminen mahdollistuu kaikille, ei vain transsukupuolisille, väärinkäytösten mahdollisuudet lisääntyvät. Naisten rintama ry sai kiitosta siitä, että lainsäädännön muutoksiin liittyviä ongelmakohtia on nostettu esiin.

”Juridinen naisen määritelmä (ks. translaki), koska naisten oikeuksien toteutuminen edellyttää, että on lain näkökulmasta mahdollista määritellä yksiselitteisesti, mikä on nainen. Tämä ei tarkoita, ettenkö pitäisi muita kysymyksiä kuten naisten kokemaa lähisuhdeväkivaltaa keskeisenä, mutta lakikysymys on juuri nyt kiireellinen.”

“Itsemäärittelystä on seurannut monia ongelmia ulkomailla niissä maissa, joissa se on voimassa joko käytännössä tai laeissa, mutta Suomen poliitikot, kansalaisjärjestöt ja media eivät suostu edes kuuntelemaan naisten mielipiteitä.”

Naisten häivyttäminen kielestä nähtiin huolestuttavana useissa vastauksissa. Naistentauteja ei edelleenkään tunneta eikä tutkita ajoissa, eikä esimerkiksi sydänkohtauksen oireita aina tunnisteta. Sukupuolineutraalin kielen katsottiin ennestään häivyttävän sitä tosiasiaa, että miesten ja naisten kehot ja niille ominaiset sairaudet eroavat toisistaan. Myös siitä oltiin huolissaan, että erityisesti naisten oireita ja sairauksia tulkitaan henkisiksi, esimerkiksi stressistä johtuviksi.

“Nostaisin esiin naisten kokemat sairaudet ja sairaiden aseman sosiaaliturvajärjestelmässä. Monien naistentautien (esim. endometrioosi, PCOS) tai naistyypillisten tautien (autoimmuunisairaudet, post-viraaliset sairaudet) diagnosointi ja hoito on huonolla tolalla. Suomessa HUS ja THL lobbaavat epätieteellistä teoriaa ns. toiminnallisista häiriöistä eli konversiohäiriöstä eli hysteriasta. Sen mukaan lukuisat biologiset sairaudet, kuten fibromyalgia sekä ME/CFS eli krooninen väsymysoireyhtymä ja pitkittynyt korona ovatkin vain stressistä aiheutuvia oireita, eivätkä nämä sairaudet oikeuta sairaslomaan tai sairaseläkkeeseen. Työkyvyttömät sinnittelevät siksi työttömyystuella tai toimeentulotuella ja joutuvat köyhyysloukun lisäksi jatkuvasti kyykytetyiksi.”

Jäsenemme olivat monipuolisesti kiinnostuneita myös muista naisten asioista. Esimerkiksi FGM eli tyttöjen sukuelinten silpomisen estämisen tärkeys sai useita mainintoja. Jäsenemme pohtivat myös, saavatko maahanmuuttajataustaiset tytöt todellisuudessa olla yhteiskunnassamme samassa asemassa kuin kantaväestöön kuuluvat naiset.

“Patriarkaalisista kulttuureista tulleiden maahanmuuttajaperheiden tyttöjen asema. Silpomiset, pakkoavioliitot, pakkohunnutus. Olen kuullut myös jopa polkupyörällä ajamisen kieltämisestä (mikä kuulostaa ihan älyttömältä). Miten me voisimme auttaa näitä tyttöjä? On surullista, että he muuttavat maailman tasa-arvoisimpaan maahan, mutta eivät pääse osaksi tätä tasa-arvoa, koska heidän miespuoliset sukulaisensa kontrolloivat heitä uskonnon varjolla.”

Eräänä selkeänä teemana nousi esiin naisten ja tyttöjen seksualisointi sekä pornon ja seksityön glorifiointi. Tämä huoli nousi esiin liittyen myös seksuaaliseen häirintään ja väkivaltaan, kuten myös tyttöjen mielenterveysongelmiin.

“Mielestäni niin YLE:llä kuin Hesarissa on ollut viime aikoina juttuja, joissa ‘seksityö’ kuvataan yksittäisen esimerkin perusteella pelkästään jonkinlaisena harmittomana elämäntapavalintana. Kysytään aina, että eikö henkilö saisi myydä seksiä, jos haluaa, implikoiden, että sen ostaminen pitäisi dekriminalisoida käymättä minkäänlaista pohdintaa tai osoittamatta minkäänlaista älyllistä uteliaisuutta dekriminalisoinnin vaikutuksista yhteiskuntaan laajemmin ja erityisesti naisiin.”

“Eikä Suomessa muutenkaan olla edistytty niin paljon kuin kuvittelisi: naispoliitikosta otettu hameenaluskuva on joidenkin mielestä edelleen ihan okei. Naisille kuuluu arvostus ja kunnioitus.”

“Lasten ja nuorten pahoinvointi heijastuu sekä tyttöihin että poikiin, ja valitettavasti nuorten miesten pahoinvointi saattaa purkautua negatiivisesti nuoriin naisiin (vaarallinen seksi, kostoporno, väkivalta, incelöityminen yms.).”

Suomen kohdalla erityisesti naisten asema työelämässä nousi tärkeäksi teemaksi. Jäsentemme huolena näkyi tavallisten naisten asema, mahdollisuus yhdistää esimerkiksi työelämä ja äitiys, kuten myös näiden naisten mahdollisuus osallistua heitä koskevaan keskusteluun.

“Suomen kohdalla mieleen tulee esimerkiksi hoitoalan kriisi, joka liittyy voimakkaasti naisiin ja naisten työn arvostamiseen.” 

“Itseäni koskettavat eniten työelämän kysymykset ja ne moninaiset tavat, joilla naiset pidetään alempana.”

 Kantavana teemana jäsentemme keskuudessa näkyi suomalaisen tasa-arvon arvostaminen ja naisten täällä jo saavuttamien oikeuksien vaaliminen. Vastauksissa tuli myös esiin jäsenten huoli erilaisten ulkomailta omaksuttujen ääriajattelun muotojen vaikutuksesta naisten oikeuksiin. Ääriajattelua ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ei nähty vain jonkin yksittäisen poliittisen suuntauksen tuomana ongelmana – naisvihamielinen radikalismi on saanut jalansijaa hyvin erilaisissa yhteiskunnissa ja poliittisissa liikkeissä. Huolta herätti se, miten naisten oikeudet voivat jäädä erilaisten poliittisten ja uskonnollisten ideologioiden jalkoihin.

“Demokratia vähenee maailmalla, mikä on omiaan kaventamaan naisten äänen kuulumista.”

“Etteivät kaikki ulkomaiden hullutukset ja ylilyönnit rantautuisi myös Suomeen annettuina. Briteissä naisten kokoontumisia häiritään jopa väkivaltaisesti.”

“Sekä äärioikeiston että -vasemmiston erilaiset keinot yrittää heikentää naisten oikeuksia ja asemaa. Ilmiöt ovat nähtävillä kaikkialla. Joissain maissa painetta tulee enemmän oikealta kuin vasemmalta, joissain päinvastoin, mutta uhat ovat todellisia ja huolestuttavia.”

Mitkä teemat ovat naisnäkökulmasta tällä hetkellä keskeisimpiä kansainvälisesti? Miksi?

Kansainvälisesti tärkeänä teemana nostettiin esiin aborttilakien tiukennukset sekä Euroopassa että muualla maailmassa, kuten muutkin naisten keholliseen itsemääräämisoikeuteen liittyvät kysymykset. Naisten ja tyttöjen ihmisoikeudet sodan jaloissa ja totalitaristisissa valtioissa, sekä esimerkiksi yhteisöissä, joissa tyttösikiöitä abortoidaan vain sukupuolensa vuoksi, näkyivät vastauksissa jäsenillemme tärkeinä teemoina.  Jäsenet nostivat esiin sen, että suuressa osassa maailmaa naisilla on puutteellisesti, jos lainkaan, perus- ja ihmisoikeuksia.

”Aborttioikeudet puhuttavat maailmalla tällä hetkellä USA:n tilanteen vuoksi. Naisten muitakin oikeuksia hävitetään hiljaisesti esimerkiksi siirtämällä seksuaalirikoksista tuomittuja miehiä naisten vankiloihin.”

“[A]bortin ja muun naisten seksuaaliterveyspalveluiden saatavuus on suuressa osassa maailmaa edelleen pahasti uhattuna. Sodissa naisten raiskaaminen on edelleen yleistä taktiikkaa.” 

“Ongelmat ovat varmasti hyvin erilaisia eri puolella maailmaa. Yhdysvalloissa kuohuttaa abortti, ja toisaalta esim. Kiinassa abortoidaan tyttöjä, koska heidän ei haluta syntyvän.”

“Myös sijaissynnytysten lobbaus kansainvälisesti huolestuttaa, koska se tulee hyödyntämään sosioekonomisesti huonossa asemassa olevien naisten ahdinkoa.”

 “Naisten ja tyttöjen itsemääräämisoikeus omaan kehoonsa, oikeus koulutukseen. Nämä oikeudet puuttuvat tai ovat vaarassa monissa valtioissa ympäri maailman, vaikka niiden pitäisi olla itsestäänselvyyksiä.”

 Tätä taustaa vasten naiseuden käsitteen muuttaminen itsemäärittelyperustaiseksi nähtiin erittäin haitallisena. Naisiin kohdistuva väkivalta ja syrjintä kohdistuu kuitenkin biologiseen naiseuteen, oli siitä mahdollista puhua selkeästi tai ei.

”Sukupuolen itsemäärittely, naiserityisen kielen sukupuolineutralisointi lainsäädännössä ja kansainvälisissä sopimuksissa. Naisia ja tyttöjä koskettavista ilmiöistä ei voida puhua, mikäli ryhmää ei voida määritellä merkityksellisesti koskemaan vain biologisia naisia. Naisiin kohdistuva syrjintä johtuu naiskehosta lisääntymis-, hoiva- ja seksuaaliresurssina.”

Sukupuolen itsemäärittelyn vaikutus naisiin vankiloissa näkyy jo ulkomailla, minkä useat jäsenet olivat nostaneet esiin. Nuorten tyttöjen kehoahdistuksen ”hoitaminen” rintojen poistamisella, hormonihoidoilla ja -blokkereilla nähtiin kansainvälisesti erittäin keskeisenä teemana. Biologisten miesten pääsy naisurheiluun nähtiin hyvin ajankohtaisena, koska naiset eivät pärjää miehille, jotka ovat käyneet läpi murrosiän.

Median ja yhteiskunnan pornoistuminen ja tämän vaikutus naisten ja tyttöjen asemaan nähtiin myös kansainvälisesti naisten näkökulmasta keskeisenä kysymyksenä:

“Ymmärtääkseni ilman lupaa läpsiminen on aika yleistä nuorten välisessä seksissä. Prostituutioteollisuus ja ihmiskauppa.”

[M]ieleen tulee se seksuaalinen kulttuuri, hook up -kulttuuri, joka länsimaissa on vallalla. Se ei palvele naisia, vaan on rakentunut enemmänkin miehen halun pohjalle. Tämä on iso ongelma, josta ei puhuta tarpeeksi.”

Mikä sai sinut liittymään Naisten Rintama ry:n jäseneksi?

Jäsenet kertoivat liittyneensä Naisten rintama ry:n jäseniksi mm. siksi, että järjestö on ainoa, joka puhuu naisista yksiselitteisesti ja selkeästi ja kykenee määrittelemään, mikä on kohderyhmä, jonka etuja järjestö ajaa. Vastauksissa oli myös mainintoja pettymyksestä perinteisiin naisjärjestöihin, joiden fokuksen katsottiin kadonneen. Naisten rintama ry:n hyviksi puoliksi mainittiin ymmärrettävyys, selkeys ja naisten äänen kuuluminen. Järjestön kannanottoja kuvattiin asiallisiksi ja perusteellisiksi. Naisten rintama ry:n kriittinen kanta pornoistumiseen oli ollut osalle jäsenistä peruste liittyä.

”Olin tosi mielessäni, kun törmäsin Naisten Rintamaan, ruohonjuuritason järjestöön, joka keskittyy oikeasti naisiin.”

”En ymmärtänyt enää, keiden asiaa isot naisjärjestöt ajavat kun sanoivat, että sallivat itsemäärittelyn esim. jäsenyytensä osalta. Ylipäätään keskustelu naisasioista on muuttunut vaikeaselkoiseksi enkä näe, että tässä enää ajetaan naisten asemaa ymmärrettävästi ja selkeästi. Tahdoin mukaan järjestöön, joka puhuu asioista faktisesti ja selkeästi ja asettaa naiset & tytöt etusijalle.”

 “Liityin jäseneksi, koska haluan toimia paremman feminismin puolesta […] Yhdistyksenne vaikutti todella kiinnostavalta ja tarpeelliselta tässä ajassa.”

Voimme jäseniltämme saaduista vastauksista tulkita, että Naisten rintama ry:n kaltaiselle vain naisten asioihin keskittyvälle järjestölle on ollut tarvetta. Naisten rintama ry on jäsentemme näkökulmasta erottunut sukupuolten määrittelyyn liittyvissä kysymyksissä muista suomalaisista naisjärjestöistä, mutta on myös lukuisia muita teemoja, joihin valtavirtaan kuuluvat naisjärjestöt eivät monien naisten mielestä suhtaudu riittävän kriittisesti. Naisten oikeus ja mahdollisuus keskittyä edistämään nimenomaan naisia koskevia asioita on yksi järjestömme perustamisen syistä. Emme ole yksin – kiitos jokaiselle jäsenelle ja kannatusjäsenelle, kun olette mukana! ❤️

Naisten rintama ry:n hallitus