Tietosuojaseloste

Naisten rintama ry – seloste henkilötietojen käsittelystä

Rekisterinpitäjän yhteystiedot: Naisten rintama ry PL 7, 20101 Turku

info@naistenrintama.fi

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja periaatteet:

Henkilötiedot muodostavat Naisten rintama ry:n ajantasaisen jäsenrekisterin. Henkilötietoja käytetään yhdistyksen toiminnan toteuttamiseksi. Henkilötietoja säilytetään yhdistyksen varsinaisista jäsenistä ja kannatusjäsenistä. Tiedot sisältävät jäsenen tai kannatusjäsenen nimen, kotikunnan ja sähköpostiosoitteen.

Henkilötietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin eikä niitä luovuteta muiden tahojen käyttöön. Yhdistyksen jäsenrekisteritietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Rekisteri on suojattu salasanalla ja se on vain rekisteriä hoitavien järjestön edustajien saatavilla. Mahdolliset asiakirjat säilytetään lukitussa kaapissa, jonne vain rekisteriä ylläpitävillä yhdistyksen jäsenillä on pääsy.

Jäsenen henkilötiedot poistetaan rekisteristä viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun hänen eroamisilmoituksensa on hyväksytty hallituksen kokouksessa. Yhdistyksen jäsen voi halutessaan tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettuna. Tämä tapahtuu pyytämällä tietoja sähköpostitse yhdistyksen hallitukselta. Jäsen voi vaatia häneen liittyvän tiedon korjaamista ilmoittamalla oikaisuvaatimuksensa sähköpostitse yhdistyksen hallitukselle.