TIEDOTE – Lausuntomme oikeusministeriölle naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomiseen liittyen

Oikeusministeriö pyysi lausuntoja naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomiseen ja sen valmistelun rangaistavuuden selkeyttämiseen liittyen. Naisten rintama antoi lausuntonsa 22.5.2024. Pääset lukemaan vastauksemme alta. Lausunnon voi lukea myös täältä.

Lausuntopalvelun kysymykset:
1. Naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomista koskevat kommentit ja huomiot:

Naisten rintama ry pitää kannatettavana sitä, että tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen (FGM) sekä silpomisrikoksen valmistelu kriminalisoidaan Suomessa erillisesti. Erilliskriminalisoinnin myötä Suomen lainsäädäntö vastaa muita Pohjoismaita sekä muita Suomen verrokkimaita, kuten myös Suomen muun lainsäädännön tavoitteita lasten hyvinvointia ja oikeuksia koskien. Lisäksi Istanbulin sopimuksen tavoitteet toteutuvat Suomessa erilliskriminalisoinnin myötä aiempaa paremmin. (s. 12-14, 17-18)

Naisten rintama ry katsoo, että tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen on vakava naisiin kohdistuvan väkivallan muoto, jonka tarkoituksena on seksuaalisesti kontrolloida ja vahingoittaa naisia. Nyt lausuttavana olevassa esitysluonnoksessa annettujen tietojen perusteella voidaan päätellä, että kyse on myös piilorikollisuudesta, sillä tästä rikoksesta ei ole Suomessa tiettävästi annettu tuomioita, vaikka silpomisen uhreiksi joutuneiden naisten ja tyttöjen määrän Suomessa on arvioitu olevan suuri. Tämän rikoksen erilliskriminalisointi on tältäkin osin perusteltua. Lisäksi esityksessä mainittu positiivinen vaikutus tyttöjen ja naisten terveyteen on tärkeä peruste erilliskriminalisoinnille. (s. 18, 36)

2. Naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomisen valmistelua koskevat kommentit ja huomiot:

Nyt käsiteltävänä olevassa esityksessä suurimmat kysymykset liittyvät siihen, millä tavoin tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen halutaan kriminalisoida. Naisten rintama ry katsoo, että tyttöjen ja naisten sukupuolielinten silpominen voidaan kriminalisoida sillä perusteella, että kyseessä on juuri tyttöihin ja naisiin kohdistuvan väkivallan muoto. Sukupuolineutraali lain muotoilu ei välttämättä palvelisi lain tavoitteita, joiden tarkoituksena on täyttää naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisten kansainvälisten sopimusten asettamia velvoitteita. Oikeusministeriön mietinnössä nostetaan esiin myös transmiesten asema siinä tapauksessa, jos lainsäädäntö rajataan tyttöihin ja naisiin. Naisten rintama katsoo, että laki voidaan muotoilla niin, että se koskee kaikkia naissukupuoleen syntyneitä sukupuolen juridisesta vahvistamisesta riippumatta. Naisten rintama ry pitää tärkeänä, että vakavien tekojen lisäksi myös lievemmät teot sisältyvät silpomisen kieltävään lakiin.

Naisten rintama ry katsoo myös, että erityisesti aikuisten naisten kohdalla yhteisön silpomisperinteen jatkaminen on tärkeää kirjata lakiin. Silpomista harjoittavissa yhteisöissä yhteisön kontrolli yksilöä kohtaan on vahva, jolloin länsimaisittain ymmärretyn ja yksilönvapauteen perustuvan tietoon perustuvan suostumuksen puutteen osoittaminen voi olla haastavaa. Maininta silpomisperinteen jatkamisesta toisi näkyväksi yhteisön kontrollin yksilöä kohtaan. (s. 33-34, 38-39)

Naisten rintama ry:n hallitus