Rintaman kannanotto sosiaaliseen transitioon liittyen

Sosiaalinen transitio ei ratkaise nuorten tyttöjen pahoinvointia

Kyseinen teksti lähetettiin Turun Sanomien “Lukijoilta”-osastolle mielipidekirjoituksena 31.5.2021. Tekstiä ei julkaistu.

Lehdessänne julkaistiin 6.5. Trans ry:n puheenjohtajan Panda Erikssonin mielipidekirjoitus ”Translakiuudistuksessa on huomioitava transnuoret.” Sukupuoliristiriidan takia hoitoihin hakeutuminen on lisääntynyt erityisesti nuorten tyttöjen keskuudessa. Otamme vastineessamme kantaa juuri tähän ilmiöön, koska olemme naisten ja tyttöjen oikeuksien ajamiseen keskittyvä yhdistys.

Erikssonin mukaan sosiaalinen transitio eli se, että lähipiiri vahvistaa nuoren sukupuolikokemusta, on sukupuoliristiriitaa kokevalle nuorelle paras ratkaisu, jota juridisen sukupuolimerkinnän muuttaminen tukisi. Asiantuntijat ovat kuitenkin myös kritisoineet aikaisin aloitettua sosiaalista transitiota, sillä sen vaikutuksista ei ole laadukasta pitkän aikavälin tutkimustietoa. Monet nuorista, joilla sosiaalinen transitio aloitetaan varhain, jatkavat suuressa osassa tapauksista lääketieteelliseen transitioon. Sen terveysvaikutuksia ei täysin tunneta ja seuraukset ovat usein peruuttamattomia. On myös alustavaa tutkimustietoa siitä, että sukupuoliristiriidan kokemus hälvenee itsestään valtaosalla murrosiän aikana tai sen jälkeen.

Alkuperäisen kirjoituksen mukaan trans- ja muunsukupuoliset nuoret ovat erittäin haavoittuvainen väestöryhmä. Sukupuoliristiriitaa kokevilla nuorilla on todettu olevan traumaattisia kokemuksia ja ongelmallisia kiintymyssuhteita, samoin kuin muillakin nuorilla, jotka ovat psykiatrisen hoidon piirissä. Masennusta ja ahdistusta esiintyy 75%:lla sukupuoliristiriitaa kokevista nuorista, ja autismia useammin kuin muilla nuorilla. On epäselvää, johtuuko sukupuoliristiriidan kokemus muusta psyykkisestä kuormituksesta, koska usein nuorten henkisen pahoinvoinnin on todettu alkavan jo ennen sukupuoliristiriidan syntyä.

Yhdistyksemme on huolissaan nuorten tyttöjen mielenterveydestä. Kantamme on, että sukupuoliristiriitaan kuten muihinkin psyykkisiin ongelmiin tulee saada apua. Nuorten tyttöjen oireilun syyt tulisi selvittää ja niitä hoitaa kokonaisvaltaisesti.

Naisten rintama ry:n hallitus

Tuuli Rasilainen

Maiju Huovila

Outi Kantoluoto

LÄHTEET

Vertaisarvioidut tutkimukset 

Devita Singh, Doctor of Philosophy (2012)
A Follow-up Study of Boys with Gender Identity Disorder. A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. Department of Human Development and Applied Psychology Ontario Institute for Studies in Education University of Toronto.
https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/34926/1/Singh_Devita_201211_PhD_Thesis.pdf  

Kaltiala-Heino Riittakerttu, Maria SumiaMarja TyöläjärviNina Lindberg (2015)
Two years of gender identity service for minors: overrepresentation of natal girls with severe problems in adolescent development.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25873995/

Littman Lisa (2018)
Parent reports of adolescents and young adults perceived to show signs of a rapid onset of gender dysphoria. PLOS Public Library of Science.

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0202330#sec059

Roshini Claire Anthony (2020)
Psychiatric comorbidities frequent among transgender teens. MIMS Endocrinology. https://specialty.mims.com/topic/psychiatric-comorbidities-frequent-among-transgender-teens#:~:text=There%20is%20a%20high%20incidence,study%20presented%20at%20ENDO%202020.

Steensma Thomas D, Roeline BiemondFijgje de BoerPeggy T Cohen-Kettenis (2011)
Desisting and persisting gender dysphoria after childhood: a qualitative follow-up study. Clinical Child Psychology and Psychiatry
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21216800/

Muut tekstit

https://www.kevinmd.com/blog/2019/10/a-physician-is-worried-about-gender-transition-in-pediatrics.html

https://www.laakarilehti.fi/ajassa/verkkokommentti/laakareita-ei-vieda-kuin-passia-narussa/

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten hyvinvointi. Kouluterveyskyselyn tuloksia 2019.