Helsingin Sanomissa 19.1.2023 julkaistu mielipidekirjoituksemme

Helsingin Sanomissa 19.1.2023 julkaistu mielipidekirjoituksemme

Helsingin sanomat julkaisi mielipidekirjoituksemme translain uudistukseen ja siitä puuttuvaan sukupuolivaikutusten arviointiin liittyen 19.1.2023. Voit lukea tekstin alta tai Helsingin Sanomien mielipidesivulta.

Translain valmistelusta puuttuu edelleen sukupuolivaikutusten arviointi

Suomessa ollaan tekemässä samoja virheitä kuin esimerkiksi Skotlannissa.

VALIOKUNTAKÄSITTELYSSÄ olevassa translaissa eli laissa sukupuolen vahvistamisesta on suuri puute: Lakiesityksessä sukupuolivaikutuksia on arvioitu pelkästään sukupuolivähemmistöjen näkökulmasta, ja esityksessä on vain lyhyt referointi tasa-arvovaltuutetun lausunnosta. Sukupuolivaikutuksia tyttöihin ja naisiin ei ole lainkaan arvioitu.

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma edellyttää, että sukupuolivaikutusten arvioinnin tulee sisältyä kaikkien ministeriöiden alaisten hallinnon toimintoihin. Myös sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla todetaan, että lainsäädännön vaikutukset sukupuolten kannalta tulisi arvioida etukäteen aina, kun toiminnalla on vaikutuksia eri ihmisryhmiin.

Suomessa ollaan tekemässä samoja virheitä kuin esimerkiksi Skotlannissa, jossa äänestettiin hiljattain sellaisen lain puolesta, joka mahdollistaa juridisen sukupuolen vaihtamisen omalla ilmoituksella. YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan, sen syiden ja seurausten erityisraportoija Reem Alsalem on moittinut lausunnossaan 29.11.2022 Skotlannin lainsäätäjiä siitä, että lain valmistelussa ei otettu huomioon sen vaikutuksia tyttöihin ja naisiin.

Itseilmoitusmenettely avaa mahdollisuuden muuttaa juridista sukupuolta kaikille täysi-ikäisille suomalaisille, jolloin laki ei koske enää vain pientä vähemmistöryhmää. Väärinkäytösten riski on ilmeinen. Naisten rintama ry on ollut yhteydessä sosiaali- ja terveysministeriöön jo vuonna 2021 näihin puutteisiin liittyen ja huomauttanut niistä myös lakivaliokunnalle ja sosiaali- ja terveysvaliokunnalle laadituissa lausunnoissa.

Kannatamme translain uudistamista siten, että vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä poistetaan. Lain tulee kuitenkin jatkossakin koskea vain transsukupuolisia, ja lain valmistelussa tulee huomioida sen vaikutukset tyttöihin ja naisiin.

Naisten rintama ry:n hallitus
Anne Ruusunen
puheenjohtaja

Maiju Huovila
varapuheenjohtaja

Outi Kantoluoto
sihteeri