Biologisen sukupuolen tunnustaminen todeksi ei ole vihapuhetta tai konservatiivisuutta

Biologisen sukupuolen tunnustaminen todeksi ei ole vihapuhetta tai konservatiivisuutta

Teksti on vastine Kata-Riina Heinonen-Tricaricon kirjoitukseen ”Miksi seksuaali- ja sukupuoli-identiteettien moninaisuus ärsyttää joitakin niin paljon? Tutkija Tuija Saresma kertoo” Kirkko ja kaupunki -lehdessä 4.10.2021.

Jyväskylän yliopiston nykykulttuurin tutkimuksen yliopistonlehtori Tuija Saresma esittää Kirkko ja kaupunki -lehden haastattelussa, että ihmiset, jotka eivät allekirjoita käsitystä sukupuolen moninaisuudesta, ovat vanhoillisia, ja ärsyyntyvät siitä, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt vaativat oikeuksiaan. Saresman mukaan toisen ihmisen sukupuoli-identiteetin kyseenalaistaminen on vihapuhetta. Naisten rintama ry jakaa Saresman huolen koventuneista asenteista HLBT-ihmisiä kohtaan. Sukupuolen moninaisuudesta ja vihapuheen määritelmästä olemme kuitenkin eri mieltä, ja haluamme vastineessamme perustella, miksi.

Saresman mukaan näkemys kahdesta biologisesta sukupuolesta on taantumuksellinen, ja tätä näkemystä edustava ihminen todennäköisesti konservatiivi. Herää kysymys, ovatko hänen mielestään myös evoluutioteoria ja biologia konservatiivisia, koska tunnistavat sen, että ihmislaji jakautuu kahteen sukupuoleen, hedelmöittäviin uroksiin ja hedelmöittyviin naaraisiin (1, 2, 3, 4). Artikkelissa myös sekoitetaan keskenään biologinen sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti. Artikkelin kirjoittanut toimittaja väittää, että Hollannissa on tullut vuodesta 2018 mahdolliseksi ”olla sukupuoleltaan neutraali”, ja kertoo, että näin tunnustetaan sukupuolia kaksinapaisen jaottelun ulkopuolelta. Hollannin ja muiden vastaavia lakeja säätäneiden maiden kohdalla kyse on juridisen sukupuolimerkinnän muuttamisesta. Ihmisen biologinen sukupuoli säilyy muuttumattomana läpi elämän, eikä biologisesta sukupuolesta poikkeava kokemus omasta sukupuolesta muuta tätä tosiasiaa. Kaksinapaisen jaottelun ulkopuolella ei ole muita sukupuolia.

Naisten rintama ry:n näkemyksen mukaan sukupuoli ei määrity ihmisen kokemuksen ja sukupuoli-identiteetin mukaan. Sukupuoli on biologinen tosiasia, joka kuvaa kehojemme fyysistä todellisuutta. Tämä on järjestöllemme tärkeää, koska ajamme naisten ja tyttöjen asioita. Naiset ja tytöt kohtaavat edelleen maailmanlaajuisesti sortoa ja väkivaltaa biologisen sukupuolensa vuoksi. He eivät voi irtautua fyysiseen kehoonsa kohdistuvasta sorrosta, kuten esimerkiksi sukuelinten silpomisesta, kertomalla, että eivät oikeastaan koe olevansa naisia. Mikäli halutaan ajaa nimenomaan naisia koskevia asioita, tarvitaan yksiselitteisiä käsitteitä, joilla voidaan kuvata sukupuolittunutta väkivaltaa tai syrjintää. Selkeä kielenkäyttö menetetään, kun sukupuolen esitetään pohjautuvan ainoastaan identiteettiin.

Artikkelissa niputetaan yhteen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, vaikka kyseessä on kaksi erilaista ryhmää erilaisine tarpeineen. Lukijalle olisi hyvä kertoa, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tavoitteet eivät aina sovi saman sateenvarjon alle. Nykyään sateenkaarijärjestöissä vallalla oleva sukupuolen moninaisuutta ajava näkemys pyrkii kumoamaan seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan HLB-aktivismin (5, 6, 7, 8), koska sukupuolen ei nähdä pohjautuvan biologialle. Homojen ja lesbojen seksuaalinen suuntautuminen ei tämän näkemyksen mukaan kohdistu biologiseen sukupuoleen vaan sukupuoli-identiteettiin. Suomessa on hiljattain perustettu LHB-Liitto ry, joka edustaa niitä homoja, lesboja ja biseksuaaleja, jotka allekirjoittavat näkemyksen seksuaalisen suuntautumisen kytkeytymisestä fyysiseen todellisuuteen. Seksuaalivähemmistöt eivät siis määritelmällisesti ole sama asia kuin sukupuolivähemmistöt, eikä näillä ryhmillä ole välttämättä jaettuja päämääriä, vaikka päällekkäisyyksiä saattaa löytyä.

Artikkelissa kerrotaan, että HLBT-yhteisö on viime vuosina alkanut vaatia heille kuuluvia oikeuksia. Tasa-arvoisen avioliittolain hyväksymisen jälkeen HLBT-vähemmistön nimissä on alettu ajaa trans- ja muunsukupuolisia koskevia asioita, niistä kenties merkittävimpänä juridisen sukupuolen itsemäärittelyoikeutta. Tämä laki ei toteutuessaan koskisi vain transsukupuolisia vaan koko väestöä. Emme pidä juridisen sukupuolen itsemäärittelyoikeutta ihmisoikeuskysymyksenä tai muutenkaan kenellekään kuuluvana oikeutena. Olemme aiemmin ottaneet kantaa juridisen sukupuolen itsemäärittelyyn liittyvään lainvalmisteluun (9, 10) ja avanneet tätä kysymystä laajemmin verkkosivuillamme.

Saresma määrittelee artikkelissa vihapuheen tavalla, joka ei vastaa Suomen Poliisin tai Euroopan neuvoston ministerikomitean määritelmiä (11). Hänen mukaansa vihapuhetta on sellainen puhe, joka voi loukata vähemmistöjen edustajia, ja hän ehdottaa, että vihapuheen sijasta käyttäisimme termiä sanallinen väkivalta. Mihin tahansa ihmisryhmään kohdistuva ihmisarvoa alentava, väkivaltaan lietsova puhe on väärin. Sananvapauden piiriin kuuluu kuitenkin sellainenkin puhe, jota pidetään epämiellyttävänä. Käsitettä väkivalta ei tulisi käyttää kuvaamaan toisen henkilön näkemyksistä syntynyttä mielipahaa tai kokemusta haavoitetuksi tulemisesta. Eriävän mielipiteen tai loukkaavankin puheen määrittely vihapuheeksi saattaa vesittää aiheesta käytyä keskustelua.

Toivomme avointa, objektiivista keskustelua sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa. Vain materiaaliseen todellisuuteen kytkeytynein käsittein pystymme osoittamaan yhteiskunnassa esiintyvät epäkohdat ja ratkomaan niitä mielekkäästi ja tehokkaasti. Eriävien mielipiteiden leimaaminen ahdasmielisiksi polarisoi keskustelua eikä auta viemään sitä eteenpäin.

Naisten rintama ry:n hallitus

LÄHTEET:

(1) Komonen, A. (2020)
Biologinen sukupuoli.
Jyväskylän yliopisto.
https://journal.fi/tt/article/view/89802/49063

(2) Lehtonen Jussi, Parker Geoff A. (2014)
Gamete competition, gamete limitation, and the evolution of the two sexes.
Oxford Academic.
https://academic.oup.com/molehr/article/20/12/1161/1062990

(3) “Researchers identify 6,500 genes that are expressed differently in men and women” (Science Daily, 4.5.2017)
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170504104342.htm

(4) Bhargava Aditi, Arnold Arthur P, Bangasser Debra A, Denton Kate M, Gupta Arpana, Hilliard Krause Lucinda M, Mayer Emeran A, McCarthy Margaret, Miller Walter L, Raznahan Armin,  Ragini Verma (2021)
Considering Sex as a Biological Variable in Basic and Clinical Studies: An Endocrine Society Scientific Statement.
Oxford Academic.
https://academic.oup.com/edrv/article/42/3/219/6159361

(5) Get the L Out, an advocacy and social group for lesbians
https://lesbian-rights-nz.org/shame-receipts/

(6) “Where Have All The Lesbians Gone?” (The Weekly Dish, 27.11.2020)
https://andrewsullivan.substack.com/p/where-have-all-the-lesbians-gone-0a7

(7) “Lesbians Aren’t Attracted to a Female ‘Gender Identity.’ We’re Attracted to Women” (Quillette, 18.5.2021)
https://quillette.com/2021/05/18/lesbians-arent-attracted-to-a-female-gender-identity-were-attracted-to-women/

(8) “Jo Bartosch talks to Lynne Harne of the Lesbian Rights Alliance: “We should be allowed to assert our exclusivity as a group of women who are sexually-attracted to other women.”” (Lesbian and Gay News, 30.4.2021)
https://lesbianandgaynews.com/2021/04/jo-bartosch-talks-to-lynne-harne-of-the-lesbian-rights-alliance-we-should-be-allowed-to-assert-our-exclusivity-as-a-group-of-women-who-are-sexually-attracted-to-other-women/

(9) “Kannanottopyyntömme STM:n lainvalmistelutyöryhmälle ja heiltä saamamme vastaus” (Naisten rintama ry, 18.8.2021)
https://www.naistenrintama.fi/jyrahdyksia-rintamalta/tiedotteet-ja-kannanotot/tiedote-naisten-rintama-ryn-kannanottopyynto-stmlle-translain-uudistukseen-liittyen-ja-saamamme-vastaus/

(10) “Lisäkannanottopyyntömme STM:n lainvalmistelutyöryhmälle” (Naisten rintama ry, 7.9.2021)
https://www.naistenrintama.fi/jyrahdyksia-rintamalta/tiedotteet-ja-kannanotot/tiedote-naisten-rintama-ryn-tarkentava-kannanottopyynto-stmlle-translain-uudistukseen-liittyen/

(11) Viharikokset (Poliisi)
https://poliisi.fi/viharikokset