Naisten Rintama

 • Naisten Rintama

  Sukupuolitiedon kysyminen lomakkeissa: tunnistetietojen kanssa kysyttävä juridista sukupuolta, ei sukupuoli-identiteettiä

  Palautteemme THL:n tasa-arvotiedon keskukselle sukupuolitiedon kysymisestä lomakkeissa johti muokkaukseen sateenkaarinuorten kohtaamista käsittelevässä ammattilaisille suunnatussa tietopaketissa. Aiemmin samantyyppisen huomion tekeminen johti muutokseen lomakkeessa, jolla tasa-arvoasioihin erikoistunut konsulttiyritys keräsi tietoa pääkaupunkiseudun Helmet-kirjastojen tilaamaan tasa-arvoselvitykseen.    Yhteydenottomme THL:n Tasa-arvotiedon keskukseen 2023 Viime maaliskuussa Naisten…

 • Naisten Rintama

  Naisasianaiset ja nykyaikainen noitajahti

  Lainvalmistelun asiallisen kommentoimisen tulisi demokraattisessa yhteiskunnassa olla mahdollista ilman pelkoa siitä, että kritiikin esittäjä joutuisi kohtuuttomaan asemaan. Translain valmistelusta kriittisiä näkökulmia esittäneitä tahoja kuitenkin leimattiin laajasti oikeistokonservatiiveiksi ja naisten ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien vastustajiksi – jopa silloin, kun järjestöt ajavat naisten…

 • Naisten Rintama

  Mikä on tärkeää? – Naisten rintama ry:n jäsenten vuoro

  Mitkä teemat ovat naisnäkökulmasta tällä hetkellä keskeisimpiä Suomessa? Miksi? Mitkä teemat ovat naisnäkökulmasta tällä hetkellä keskeisimpiä kansainvälisesti? Miksi? Mikä sai sinut liittymään Naisten Rintama ry:n jäseneksi? Naisten rintama ry on ollut olemassa reilun vuoden ajan. Olemme pieni ruohonjuuritason järjestö, joka…

 • Naisten Rintama

  Miksi naiset tarvitsevat oman järjestönsä

  Tämä teksti täydentää aiempaa blogikirjoitustamme “Miksi perustimme Naisten rintama ry:n“ Yhdistyksemme sitoutuu seuraaviin periaatteisiin: 1. Jotta voidaan ajaa naisten oikeuksia, tulee voida yksiselitteisesti määritellä, mikä on nainen. Nainen on ihmislajin aikuinen naarasyksilö. 2. Naisia koskevia asioita, kuten äitiyttä, käsitellessä tulee…

 • Naisten Rintama

  Sukupuolivaikutusten arviointi – mitä se on ja mihin sitä tarvitaan?

  Suomalaisilla lainsäädäntäviranomaisilla on käytettävissään työkalu, jonka tarkoituksena on parantaa sukupuolten (eli miesten ja naisten) välistä tasa-arvoa: Sukupuolivaikutusten arviointi. Sukupuolivaikutusten arvioinnin perustana on ajatus siitä, että koska sukupuoli vaikuttaa erityisesti naisten elämänkulkuun, tulisi se huomioida myös lainsäädäntöprosessissa. STM:n Suvaoppaassa (2007) sukupuolinäkökulman…

 • Naisten Rintama

  Miksi perustimme Naisten rintama ry:n

  Viime vuosina yhä useampi naisjärjestö on tunnustanut toiminnassaan sukupuolen moninaisuuden, ja sisällyttänyt jäsenikseen tai toimintansa kohteiksi paitsi naiset, myös naisiksi itsensä kokevat. Tämä ilmaistaan usein niin, että järjestöt ottavat jäsenikseen naisia itsemäärittelyä kunnioittaen. Me, Naisten rintaman perustajat, koimme, että nämä…